Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Гудвіл

  Статистика національного багатства

  Національне багатство

  Структура і склад національного багатства

 • Людський капітал
 • Нефінансові активи

  Гудвіл

  Фінансові активи

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Гудвіл

  Goodwill — капітал і активи компанії, що не піддаються матеріального виміру, наприклад репутація, вплив, зв'язки. У певному сенсі гудвіл можна віднести до нематеріальних активів.

  Гудвіл відображає сукупність чинників, які спонукають клієнтів знову вдаватися до послуг даної організації: постійні клієнти, ділові зв'язки, репутація, добре ім'я, назва фірми, торгові марки, навички керівництва, кваліфікація персоналу; запатентовані способи виробництва ("Соса-со1а ", "Adidas" і т. д.).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.