Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Господарство Київської Русі

  Утворення держави у східних слов'ян стало закономірним підсумком розкладання первісного ладу і зародження нових феодальних
  відносин. Повсюдне розповсюдження в VIII—IX вв. територіальної общини наявність приватної власності і заснованого на ній індивідуальної праці, виділення з общини майнової верхівки, концентрація
  в руках родоплеменной знаті влади — такі передумови складання ранньофеодальної держави і появи класів.
  Очолюючі племінні союзи військові вожді (князі) прагнули підкорення вільних общинників, накладенню на них певної дані, необхідної
  для змісту дружини. При цьому норми традиційного права відкидалися і піддавалися забуттю. Одночасно з цим закладалися основи майбутнього державного апарату. Проте пережитки родового ладу не були знищені в VIII—IX
  вв. Елементи військової демократії (віче, кровнородовая помста і ін.) зберігалася в житті староруського суспільства.
  Утворення староруської держави Київської Русі відбулося в 882 р., коли новгородський князь Олег об'єднав Новгородське,
  Смоленське і Київське князівства. Він переніс столицю до Києва і проголосив себе великим київським князем.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.