Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Геометрична прогресія

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь
 • Геометрична прогресія

  Геометричною прогресією називається числова послідовність задається двома параметрами b, q (q ? 0) і законом , ,

  Число називають знаменником даної геометричної прогресії.

 • Якщо q > 0 всі члени геометричної прогресії мають один і той же знак, що збігається зі знаком числа b.
 • Якщо q < 0 знаки членів геометричної прогресії чергуються.
 • У разі -1 < q < 1 прогресію називають нескінченно спадною геометричною прогресією.
 • Будь-який член геометричної прогресії може бути обчислений за формулою:

  Формула знаменника геометричної прогресії:

  Формула суми n-перших членів геометричної прогресії

  де, q ? 1

  Нескінченно спадна геометрична прогресія — це прогресія, у якій |q| < 1. Для неї визначається поняття суми членів нескінченно спадної геометричної прогресії як число, до якого необмежено наближається сума перших членів даної прогресії при необмеженому зростанні числа .

  Формула суми членів нескінченно спадної геометричної прогресії:

  де, q ? 1

  Приклад 1.

  Задана геометрична прогресія 2,6,18,... Знайти десятий член прогресії та суми її дванадцяти перших членів.

  См.також: Арифметична прогресія

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.