Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Гаррінгтон Емерсон

  Школи управління

  Історія менеджменту

 • Основні школи управління
 • Школа наукового управління
 • Класична школа управління
 • Гаррінгтон Емерсон
 • Анрі Файоль
 • Школа людських відносин
 • Системний підхід

  Менеджмент фірми
 • Менеджмент
 • Психологія менеджменту
 • Моделі менеджменту
 • Менеджер
 • Організація
 • Прийняття рішень в менеджменті
 • Комунікації в менеджменті
 • Гаррінгтон емерсон — 12 принципів продуктивності

  Гаррінгтон Емерсон в своїй головній праці і "Дванадцять принципів продуктивності" (1911) розглядає і формулює принципи управління підприємствами, причому обґрунтовує їх прикладами не тільки промислових організацій.

  Гаррінгтон Емерсон вніс в науку управління такі поняття як продуктивність або ефективність.

  Ефективність (продуктивність) — поняття, введене ним вперше, означає максимально вигідне співвідношення між сукупними витратами і економічними результатами.

  "Справжня продуктивність завжди дає максимальні результати при мінімальних умовах; напруга, навпаки, дає досить великі результати лише за умов ненормально важких".

  Гаррінгтон Емерсон поставив і обґрунтував питання про необхідність і доцільність застосування комплексного, системного підходу до вирішення складних багатогранних практичних завдань організації управління виробництвом і всякої діяльності взагалі.

  12 Принципів продуктивність Гаррингтона Емерсона:
 • Точно поставлені ідеали або цілі, до досягнення яких прагнуть кожен керівник і його підлеглі на всіх рівнях управління.
 • Здоровий глузд, тобто підхід з позицій здорового глузду до аналізу кожного нового процесу з урахуванням перспективних цілей.
 • Компетентна консультація, тобто необхідність спеціальних знань і компетентних порад з усіх питань, пов'язаних з виробництвом і управлінням. Справді компетентний рада може бути тільки колегіальним.
 • Дисципліна — підпорядкування всіх членів колективу встановленими правилами і розпорядком.
 • Справедливе ставлення до персоналу.
 • Швидкий, надійний, повний, точний і постійний облік, забезпечує керівника необхідними відомостями.
 • Диспетчирование, що забезпечує чітке оперативне управління діяльністю колективу.
 • Норми і розкладу, дозволяють точно вимірювати всі недоліки в організації та зменшувати викликані ними втрати.
 • Нормалізація умов, що забезпечує таке поєднання часу, умов і собівартості, при якому досягаються найкращі результати.
 • Нормування операцій, яке пропонує встановлення часу і послідовності виконання кожної операції.
 • Письмові стандартні інструкції, що забезпечують чітке закріплення всіх правил виконання робіт.
 • Винагорода за продуктивність, спрямоване на заохочення праці кожного працівника.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.