Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Формули скороченого множення

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь
 • Формули скороченого множення

  Дуже часто приведення многочлена стандартного вигляду можна здійснити шляхом застосування формул скороченого множення. Всі вони доводяться безпосереднім розкриттям дужок і приведенням подібних доданків. Формули скороченого множення потрібно знати напам'ять:

  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

  (a — b)2 = a2 — 2ab + b2

  a2 — b2 = (a+b)(a — b)

  (a + b — c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab — 2ac — 2bc

  (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

  (a — b)3 = a3 — 3a2b + 3ab2 — b3

  a3 + b3 = (a + b)(a2 — ab + b2)

  a3 — b3 = (a — b)(a2 + ab + b2)

  (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

  (a — b)4 = a4 — 4a3b + 6a2b2 — 4ab3 + b4

  Формули скороченого множення

  Добуток суми двох чисел на їх різниця дорівнює різниці квадратів цих чисел:

  Квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток першого числа на друге плюс квадрат другого числа:

  Квадрат різниці двох числі дорівнює квадрату першого числа мінус подвоєний добуток першого числа на друге плюс квадрат другого числа:

  Куб суми двох чисел дорівнює кубу першого числа плюс потроєне добуток квадрата першого числа на друге плюс потроєне твір першого числа на квадрат другого плюс куб другого числа:

  Куб різниці двох чисел дорівнює кубу першого числа мінус потроєне добуток квадрата першого числа на друге плюс потроєне твір першого числа на квадрат другого мінус куб другого числа:

  Вираз прийнято називати неповним квадратом різниці. Перемноживши суму двох чисел на їх неповний квадрат різниці ми отримаємо формулу суми кубів.

  Сума кубів двох числі дорівнює добутку суми цих чисел на їх неповний квадрат різниці:

  Вираз прийнято називати неповним квадратом суми. Помноживши різницю двох чисел на їх неповний квадрат суми ми отримаємо формулу різниці кубів.

  Різниця кубів двох чисел дорівнює добутку різниці цих чисел на їх неповний квадрат суми:

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.