Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Формула Байєса

  Теорія ймовірностей

 • Ймовірність події. Класичне та статистичне визначення ймовірності випадкової події
 • Теореми додавання та множення ймовірностей
 • Формула повної ймовірності
 • Формула Байєса і приклад розв'язання
 • Формула Бернуллі
 • Формула Пуассона та його теорія
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Формула Байєса

  Нехай подія відбувається одночасно з одним із несумісних подій . Потрібно знайти ймовірність події , якщо відомо, що подія відбулася.

  На підставі теореми про ймовірність добутку двох подій можна написати

  Звідки

  або

  (3.2)

  Формула (3.2) носить назву формули Байєса.

  Приклад. Три організації представили в контрольне управління рахунку для вибіркової перевірки. Перша організація представила 15 рахунків, друга — 10, третя — 25. Ймовірності правильного оформлення рахунків у цих організацій відомі і відповідно дорівнюють: 0,9; 0,8; 0,85. Був обраний один рахунок і він виявився правильним. Визначити ймовірність того, що цей рахунок належить другий організації.

  Рішення. Нехай — події вибору рахунки у першої, другої і третьої організацій. Відповідні ймовірності будуть

  ,,

  За формулою повної ймовірності визначаємо ймовірність вибору правильно оформленого рахунку

  За формулою Байєса знаходимо вихідну вірогідність

  .

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.