Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Форми організації виробництва

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Форми організації виробництва

  Розрізняють три основні форми організації виробництва:

 • Спеціалізація
 • Кооперування
 • Комбінування
 • Спеціалізація — зосередження діяльності на відносно вузькому секторі, спеціальному напрямку, окремих технологічних процесах і операціях або видах продукції. Спеціалізація виробництва в промисловості реалізована в трьох основних формах: предметної, подетальної і технологічної.

  Кооперування — це форма організації виробництва, при якій здійснюється встановлення і використання порівняно стійких і довготривалих виробничих і управлінських зв'язків між підприємствами, організаціями та іншими структурами, кожна з яких спеціалізується на виробництві окремих складових частин цілого або виконання окремого виду робіт (послуг).

  Комбінування виробництва — одна з форм організації виробництва, заснована на з'єднанні принципово різних технологічних процесів (наприклад, на металургійному комбінаті застосовуються ливарні, хімічні та прокатні технології) на одному великому підприємстві.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.