Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Фонди обігу

  Статистика оборотних фондів

  Статистика оборотних фондів

  Фонди обігу

 • Нормування обігових коштів
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Фонди обігу

  Друга частина оборотних коштів — фонди обігу.

  Фонди обігу включають кошти підприємства, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені, але неоплачені, а також кошти в розрахунках і грошові кошти в касі і на рахунках.

  Фонди обігу пов'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями.

  До фондів обігу підприємства відносяться:

 • готова продукція на складі;
 • товари відвантажені, але неоплачені в строк;
 • грошові кошти, що знаходяться в касі підприємства на стадії розрахунків покупців з підприємством;
 • всі види дебіторської заборгованості.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.