Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Фінансова служба підприємства

  Виробничий менеджмент

  Транспортне господарство

  Інструментальне господарство

  Енергетичне господарство

 • Фінансова служба підприємства
 • Ремонтне господарство

  Система ремонту устаткування

  Запасні деталі

  Технічне обслуговування обладнання

  Методи ремонту і технічного обслуговування

  Управління організацією
 • Реінжиніринг бізнес процесів
 • Організація виробництва
 • Якості керівника
 • Управлінський вплив
 • Підходи до управління
 • Організаційна поведінка
 • Функції управління організацією
 • Поведінковий маркетинг
 • Фінансова служба підприємства

  Дієвість фінансової системи підприємства визначається насамперед чіткої і злагодженої його роботою, а також значною мірою організацією діяльності фінансової служби.

  Найважливішими завданнями фінансової служби є:

 • забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності та інвестиційних проектів;
 • виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками з виплати заробітної плати та інших зобов'язань;
 • своєчасне і якісне здійснення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і входять у нього одиниць, вишукування шляхів збільшення джерел власних фінансових ресурсів, покращення фінансової структури;
 • сприяння найбільш ефективному використанню фінансових ресурсів;
 • контроль за правильним використанням грошових коштів і прискоренням оборотності оборотних коштів.
 • Підприємство самостійно визначає структуру фінансової служби. Вона залежить від загальної організаційної структури управління підприємства, масштабів бізнесу.

  У невеликих і середніх підприємствах вся фінансова робота може бути сконцентрована в одному підрозділі. Для цього доцільно створити невелику групу фінансистів або покласти цю роботу на двох-трсх економістів-фінансистів, підпорядковані безпосередньо головному економісту або заступник директора з економічних питань.

  На великих підприємствах зазвичай створюються фінансові управління (центри, департаменти), підпорядковані генеральному директору.

  Фінансові центри можуть складатися з різних підрозділів (відділів, груп), наприклад: фінансово-кредитного планування; оперативної фінансової роботи; контрольно-аналітичне; за розрахунками з покупцями; за розрахунками з постачальниками; за розрахунками з бюджетом, банками та іншими організаціями, податкового обліку та планування і ін.

  Фінансові служби займаються розробкою фінансової стратегії, що визначають політику підприємства в області залучення і використання фінансових ресурсів, розробляють інструменти, необхідні для управління поточними фінансовими потоками. Таким інструментом є фінансове планування.

  Роль і значення фінансового менеджменту постійно зростає, так як це фактор забезпечення стабільності і розвитку організації.

  Фінансовий менеджмент здійснює планування, залучення та використання фінансових ресурсів, пошук резервів підвищення ефективності їх структури і застосування, стійкості функціонування та розвитку бізнесу.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.