Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Фінансові активи

  Статистика національного багатства

  Національне багатство

  Структура і склад національного багатства

 • Людський капітал
 • Нефінансові активи

  Гудвіл

  Фінансові активи

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Фінансові активи

  Фінансові активи — це активи, що представляють собою фінансові вимоги, що дають право їх власнику (кредитору) на отримання платежу або серії платежів від іншої інституційної одиниці (боржника) відповідно до укладених договором.

  Фінансові зобов'язання виникають, коли одна інституційна одиниця надає кошти іншій та інституційна одиниця, що володіє цими засобами (кредитор), одержує платіж або серію платежів від іншої одиниці (боржника) у відповідності з умовами контракту, укладеного між ними. Таке фінансове зобов'язання являє собою фінансовий актив для кредитора і фінансовий пасив для боржника.

  Фінансові активи включають:
 • монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду (хоча для них немає відповідних фінансових пасивів);
 • валюту і депозити;
 • цінні папери (крім акцій);
 • акції та інші види акціонерного капіталу;
 • позики;
 • страхові технічні резерви;
 • іншу дебіторську та кредиторську заборгованість;
 • прямі іноземні інвестиції (довідково).
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.