Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економіка середньовічної Японії

  Фахівці вважають, що відлік японської цивілізації починається з III в., коли був закладений фундамент першої японської держави.
  Це значно пізніше, ніж початок цивілізації в Китаї, Єгипті, Індії. В III—V вв. тут склалася племінна федерація Ямато. Внутрішня політика царів Ямато була направлена на об'єднання країни. В 604 р. принц
  Сетоку-тайси зробив спробу упорядкувати внутрішню структуру, створивши «Закон з 17 статі» що містив принципи існування і управління Японської держави. Це перш за все принцип жорсткої ієрархії і абсолютного суверенітету
  правителя. Принципи ці були запозичені з китайської моделі розвитку, але японське суспільство що сформувалося значно пізніше за китайський, не готово їх сприйняти. Країна роздиралася усобицями, переворотами, що завершувалися.
  Переворот Тайка
  В 645 р. переворот Тайка відкрив півстолітній період Великих змін, в результаті яких царство Ямато перетворилося на сильну
  централізовану державу. Корінним чином були реформовані не тільки адміністративні відносини але і відносини в сільському господарстві. Відповідно до китайської моделі була введена універсальна система оподаткування.
  Відмінялося приватне землеволодіння, всі землі були передані у ведення правителя.
  Тільки правителю належало право розподілу земель, що значно усилило центральну владу — влада царського будинку і пов'язаних
  з ним кланів.
  Був створений закон про земельні наділи — хандэн, відповідно до якого селяни отримали земельні наділи, але одночасно власті
  ввели численні податки і повинності: поземельний, подвірний, натуральний податки, військову повинність виплату високих відсотків за узятий у позику мал. Деякі з податків стягувалися продуктами сільського господарства. Особливо
  важким був тягар різних відробітків. По законах Тайхоре, яким в 701 р. були доповнені реформи Тайка панщина складала 60 днів в році, але фактично селяни працювали на землях царської сім'ї і князів значно більше.
  Після сплати податків і виконання трудової повинності у селян нерідко не залишалося ні продовольства, ні насіння. Вони повинні
  були брати рис у позику, причому тільки з державних комор і під високі відсотки, що доходили до 50% а іноді до 100%. Щоб розплатитися з боргами, селяни були вимушені закладати свої земельні наділи або продавати дітей.
  Все населення по реформах Тайка ділилося на повноправних — ремин і неповноправних — сэммин. І хоча що платили податки селяни
  були віднесені до повноправних громадян, всі вони по суті знаходилися на положенні рабів. В реформі 645 р. посадові земельні наділи мали урядовці, і розміри цих наділів залежали від рангу і посади урядовця. В довічне користування
  одержувала земельні наділи знати, наближена до царського будинку. Іноді вона одержувала також право передачі цих земель по спадку протягом трьох поколінь.
  В період раннього Середньовіччя в Японії існувало рабство. Закон передбачав надання рабам 1/3 селянського наділу. Слід зазначити,
  що по реформах Тайка був підвищений статус неповноправних, що перетворилися в повноправних. Більш того освічені нащадки вихідців з Китаю і Кореї стали урядовцями.
  Реформи Тайка і кодекс Тайхоре з'явилися основою японської економічної, соціальної і політичної структури. Це був період
  зміцнення державної власності на землю.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.