Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економіка Русі в період феодальної роздробленості

  На рубежі XI—XII вв. єдина держава Київська Русь розпадається на цілий ряд окремих самостійних князівств і земель. З того
  часу як пише літописець: ніхто з князей-рюриковичей не тримає «владу російську всю» і не є «самовладдям Рустей землі». Наступає
  період феодальної роздробленості, закономірний історичний етап, охоплюючий XII—XV вв. У свою чергу цей період ділиться на домонгольский (до 1237— 1241), коли Русь продовжувала розвиватися по висхідній лінії,
  і період монгольського ярма, що продовжувався до 1480 р. коли долався загальний упадок сільськогосподарського виробництва і відроджувалися ремісниче виробництво і будівництво.
  Феодальній роздробленості передували усобиці, що загострилися в другій половині XI в. В 1097 р. на князівському з'їзді в
  Любече був затверджений новий пристрій влади на Русі: «Кождо та тримає отчину свою». Це було юридичним закріпленням розділення Київської Русі, що почалося. Запрошений на київський престол Володимир МоноМах
  відновив єдність Російської держави, але ненадовго. Об'єктивному історичному процесу не можна було запобігти. До того ж могутність Київської Русі підривала нашестя східних кочівників — печенігів і половців. Київська Русь випробовувала
  економічний і політичний упадок.

  Теплосчетчик elf теплосчетчик эльф.
  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.