Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економіка Росії в 15 ст

  Досить складним і суперечливим періодом в російській економічній історії став XVIII в. В першу половину сторіччя продовжував
  панувати крепостнический лад. Навіть досить крупні реформаторські зміни в економіці країни не тільки не ослабили, а, навпаки, посилили кріпацтво. Проте
  значне зростання продуктивних сил формування крупних промислових підприємств і інші чинники в ході реформ Петра I створили умови для принципово нових процесів
  в економіці країни.
  Дійсно, XVIII в. став століттям модернізації Росії. Починаючи з епохою Петра Великого країна вступила на шлях переходу від
  традиційного аграрного суспільства до індустріального. Модернізація торкнулася всіх сфер суспільного життя: політику і економіку, суспільне життя і ідеологію, право і культуру.
  Активізувалося втручання держави в економіку. Визначилися національні пріоритети.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.