Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічний розвиток Русі

  XV—XVII вв. займають особливе місце в світовій історії. Вони наповнені подіями справді всесвітньо-історичного значення. Головні
  з них Великі географічні відкриття: тропічної Америки X. Колумбом шляхи із Західної Європи навкруги Південної Африки до Індії Васько та Гамой, відкриття Австралії європейцями, протоки між
  Азією і Америкою З. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана і багато інших.
  Завдяки відкриттю нових торгових шляхів і нових країн торгівля придбала світовий характер, відбулося гігантське збільшення
  що знаходилися в обігу товарів. Це прискорило процес розкладання феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин.
  Процеси, пов'язані з подоланням феодальної роздробленості, розвитком буржуазних зв'язків, утворенням централізованих держав
  охопили не тільки країни Західної Європи, але і Північно-східну Русь.
  Проте завершення процесу об'єднання Російських земель навкруги Москви мало істотні особливості в порівнянні з утворенням
  національних держав в Західній Європі, обумовлені перш за все зовнішньою небезпекою, що виходила від Золотої Орди Швеції, Польщі, Литви і інших країн. Крім того, слід враховувати і те, що утворення централізованих держав в Західній Європі
  супроводилося формуванням буржуазних, демократичних суспільств. А в Росії йшов розвиток порядків властивих феодальному суспільству, йшов процес становлення і зміцнення кріпацтва, що проіснувало до другої половини XIX
  в.
  Перехід Русі від феодальної роздробленості до утворення єдиної централізованої держави був обумовлений перш за все економічними
  причинами: зростанням товарного виробництва, розвитком товарно-грошових відносин розмиванням натурального господарства.

  http://мосавтозапчасти.рф/zf-parts/rulevaya-reyka
  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.