Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
  • Строрінки

  • Економічний розвиток Росії в 14 ст

    XIX в. був для Росії часом хоча і повільного, але неухильного підйому. Посилилася європеїзація Росії, і країна стала важливою
    частиною світової спільноти — як в плані політичному, так і економічному. Значними були зсуви в житті самого російського суспільства — країна, майже половина населення якої була в рабському стані
    на початку цього періоду, стала вільною. Проте нові прогресивні тенденції часто не витісняли старі гальмуючі розвиток країни, а лише накладалися на них, створюючи химерні поєднання — російську специфіку.

    Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.