Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічний розвиток провідних країн Європи

  XIX в. в економічній історії Європи був повний вельми важливих, фундаментальних подій, корінним чином що змінили світову
  економіку. Це був період завершення буржуазних революцій у Франції і Німеччині. Сформувалося ядро могутніх держав які і нині утримують лідируючі позиції в світі і, мабуть, багато в чому навіть визначають долі всієї планети.
  Це був період формування індустріальної цивілізації. Складний і багатоплановий процес створення крупного машинного виробництва
  в промисловості і інших галузях господарства. Тепер в загальному об'ємі виробництва ведучі позиції належали промисловості. Все більша питома вага доводилася на міське
  населення. В експорті провідних країн стала переважати промислова продукція а в імпорті — сільськогосподарська продукція і сировина Значно підвищилася продуктивність праці. Виросли темпи зростання
  виробництва.
  Світова наука і техніка активно упроваджувалися в світове господарство. Разом з широким використовуванням парових машин були
  створені нові двигатели— водяні і парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряє. Грандіозне залізничне будівництво покривало і зв'язувало своєю сіттю господарські простори. З'явилося автомобілебудування.
  За допомогою океанського пароплавства тісніше зв'язувалися континенти. Розширенню комунікаційного повідомлення сприяв винахід радіо, телефону, телеграфу. Справжньою революцією став розвиток електроенергетики
  і т.д. Найважливіші винаходи були здійснені і у військовій справі. Це бездимний порох далекобійна артилерія, парові і дизельні броньовані кораблі і т.д.
  XIX в. не обійшов і соціально-культурну сферу. В результаті буржуазних революцій склалися основні класи буржуазного суспільства
  — буржуазія і пролетаріат, часом що входили в гострі соціальні конфлікти. Складалася інтелігенція. Значно слабшала роль традиційних релігій. Виниклу нішу заповнили нетрадиційні ідеології і політичні партії. Видозмінилися
  форми правління. З'явилися республіки і конституційні монархії. Придбали небувалу гостроту міжнародні відносини. Завершився колоніальний розділ миру. Йшла жорстка боротьба за його переділ.
  Озброєне суперництво провідних країн супроводилося величезним руйнуванням і людськими втратами.
  В 70—90-е рр. XIX в. накопичений колосальний досвід розвитку виробництва вилився в другу науково-технічну революцію (перша
  — промисловий переворот). Вона, у свою чергу, надала величезну дію на розвиток продуктивних сил ведучих до створення нових галузей економіки — металургії і машинобудування, транспорту і електроенергетики, хімії і ін.
  Важка індустрія ставала переважаючою в промисловому виробництві.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.