Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
esbe ara 600, магазины и распродажи в журнале cosmoshopping.
 • Строрінки

 • Економічний розвиток Англії

  Завершення феодалізування
  Процес феодалізування в Англії протікав повільніше, ніж у Франції. Причинами цьому була відсутність колоната, стійкість
  селянської общини і ін., хоча виник феодальний маєток — манор.
  З XI в. в результаті нормандських завоювань процес феодалізування в Англії швидшав: посилилася манорная система, почався
  період її розквіту. В 1066 р. нормандський герцог Вільгельм завоював Англію. Більшість англосакської знаті була їм знищено. У місцевих феодалів він відібрав велику частину земель і на основі французької
  системи васса-литетов роздал своїм васалам. Сформувалася нова феодальна знать. 1/7 частина земель Вільгельм сам привласнив і тим самим став першим і найкрупнішим землевласником.
  Із створенням сильної королівської влади процес закріпачення селян швидшав. По розпорядженню короля був проведений перепис
  всіх земель і населення, і багато вільних селян були внесено в список кріпосних. Тому в історію цей перепис ввійшов як «Книга страшного суду».
  Сформувалися дві категорії кріпосних селян: вилланы і коттеры (представляючі безземельних або малоземельних селян). Селянство,
  що покріпачило, феодалами було обкладено важкими повинностями.
  В XI—XII вв. з форм феодальної експлуатації головною була панщина, що перевищувала три-чотири дні в тиждень. В період сезонних
  робіт (збирання врожаю, стрижка овець і т. д.) селяни виходили на додаткову панщину. Віллани частково платили і натуральну, і грошову ренту. Як і у Франції, в Англії існувала система баналитета. Селяни платили
  і церковну десятину.
  Загальний характер економіки
  В XI—XV вв. головною галуззю економіки Англії було сільське господарство. Існували трипільна і двопільна системи. Добриво
  грунту проводилося примітивно.
  Головним знаряддям ріллі був легкий плуг, який тягнули пара биків або кінь. В деяких місцях використовувався і важкий плуг.
  Маноріальная система по своєму характеру була натуральною.
  В XI—XIII вв. швидко росли торгівля і міста. В XIV в. вже 12% населення Англії жили в містах. Зростання міського населення
  збільшувало попит на сільськогосподарські продукти і сприяло формуванню внутрішнього ринку. Особливо розширилася торгівля хлібом.
  Розвиток суконного виробництва у Фландрії дав стимул розширенню експорту англійської шерсті, що стало значним джерелом доходів.
  Розширення ринку шерсті підштовхнуло лендлордів до збільшення поголів'я овець. Для розвитку вівчарства вони розширювали пасовища за рахунок громадських
  земель.
  Із зростанням міст і торгівлі англійські феодали прагнули збільшити прибутковість своїх маєтків і з цією метою перекладали
  кріпосних селян на панщину. Разом з панщиною і натуральною рентою феодали вимагали з них і сплату грошової ренти. Для обробки землі вони використовували і найману працю збіднілих селян.
  Селянські повстання і пом'якшення феодального режиму
  В XIV в. по Європі промайнула чума, що понесла життя 1/3 населення Англії. Знизилося виробництво сільськогосподарської продукції,
  відбулося дорожчання продуктів. Бідняки вимагали збільшення оплати праці. Англійський парламент видав закони передбачаючі строге покарання тих, хто вимагав збільшення оплати або відмовлявся вийти на роботу.
  Під час Сторічної війни (1337—1453) для покриття військових витрат король збільшив податки. Складальники податків з свого
  боку гнобили народ, що викликало велику незадоволеність мас і привело в 1381 р. до повстання селян яке очолив Уот Тайлер. Воно охопило велику частину країни. Повсталі селяни знищували поміщицькі і церковні маєтки, спалювали
  документи, де були записані їх повинності, а також списки платників податків.
  Селяни вимагали відміни кріпацтва, зниження податку на землю, повернення громадських пасовищ і лісів, захоплених феодалами,
  розподіли церковних і монастирських земель серед селян, рівність для всіх жителів Англії.
  Селянське повстання зазнало поразку, але налякане дворянство вже не сміливо переводити селян на панщину. Розвиток торгівлі
  прискорював заміну натуральних повинностей селян грошовими.
  Після селянських повстань феодали ліквідовували залишки панщини і вилланов перевели в копигольдеры — спадкових власників
  земельних наділів за грошову повинність.
  В XV в. копигольдер став центральною фігурою в англійському селі. Майже все селянство покупалося, а земля залишилася у феодальній
  власності, за користування якої селянин платили ренту феодалу. Таким чином селянин отримав лише особисту свободу, а феодальна експлуатація залишалася.
  Грошова рента прискорювала диференціацію селянства і розвиток капіталізму в селі. Розбагатілі селяни купували землю у бідних
  або брали її в арендувати у поміщиків, яку обробляли із застосуванням праці найманих батраків. Багато феодалів самих перебудували своє господарство на основі найманої праці. Це вже було нове дворянство — джентри. В
  англійському селі розвивалися капіталістичні відносини.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.