Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Економічна таблиця Ф. Кене

  Історія економічних вчень

 • Історія економічних вчень
 • Напрямки економічної теорії
 • Економічні вчення Стародавнього світу
 • Економічні вчення в Росії
 • Сучасна економічна теорія
 • Меркантилізм
 • Фізіократи
 • Неокласичний напрям
 • Неолібералізм
 • Інституційний напрям
 • Лекції з Економічної теорії
 • Безробіття
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Попит і пропозиція
 • Еластичність попиту і пропозиції
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Економічні функції держави
 • Конкуренція і ринкова структура
 • Етапи розвитку економічної теорії
 • Зміст
 • Таблиця Ф Кене
 • Економічна таблиця Ф. Кене
 • Таблиця Ф Кене

  Ф. Кене — глава школи фізіократів. Вперше в історії запропонував загальну схему кругообігу товарів і грошей всередині національного господарства:

 • Показано, як здійснюється чистий продукт і як він поводиться між фермерами, землевласниками і ремісниками
 • Це перша модель - розгляду зв'язків у масштабі національного господарства протягом річного циклу
 • Це перша в історії спроба макроаналізу — велика кількість окремих економічних величин і дій зведено до агрегованих показників
 • Економічна таблиця Кене

  Класи

  Валовий продукт

  Витрати

  Чистий продукт

  Фермери

  5

  3

  2

  Ремісники

  2

  2

  0

  Землевласники

  2

  2

  0

  Разом

  9

  7

  2

  Гроші в сумі 2 млрд ліврів є у землевласників. Це орендна плата фермерів за користування землею. Обмін відбувається між землевласниками, фермерами та ремісниками. Землевласники закуповують продовольства і промислових товарів на 2 млрд ліврів, ремісники — продовольства — на 1 млрд і сировини — на 1 млрд ліврів. Фермери купують промислових виробів на 1 млрд і виручають 2 млрд ліврів, продаючи ремісникам і землевласникам своє продовольство. На таку ж суму вони купують один у одного вироблену ними продукцію. Потім сплачують землевласникам у вигляді орендної плати 2 млрд ліврів, і все починається знову.

  Економічна таблиця Ф. Кене

  Франсуа Кене — глава школи фізіократів — спробував уявити картину кругообігу товарів і грошей в масштабі національного господарства. Він вперше в історії запропонував загальну схему, абстрагуючись від деяких реальних моментів і відносин. У його схемі доходи повністю витрачаються, накопичення відсутня, не враховуються зовнішньоторговельні зв'язки, обмін усередині класів.

  Головне в таблиці Кене — не арифметичні розрахунки, які ілюструють рух продуктових і грошових потоків, а графічний аналіз загальної картини відтворення, в якому окремі акти виробництва і обміну представлені у вигляді зигзагоподібної схеми («зигзаги» — потоки товарів і грошей від одного класу до іншого).

  В таблиці Кене фігурують продукти, «аванси» (витрати) на основний і оборотний капітал, грошові кошти. Схема демонструє, звідки виникають доходи, де створиться сукупний чистий продукт, як він розподіляється, яким чином відшкодовуються витрати (на техніку, орендну плату, поліпшення землі, насіння і т. д.).

  Вихідний момент «відтворювального аналізу» — річний урожай, його пере розподіл в натурі і грошах між виробниками (фермерами), землевласниками і ремісниками (останні лише змінюють форму продукту). Чистий продукт, як це випливає з доктрини фізіократів, утворюється тільки в сільському господарстві.

  Таблицю Кене можна прокоментувати таким чином.

  Гроші у вигляді 2 млрд ліврів є у землевласників. Це орендна плата фермерів за користування землею. Обмін відбувається між землевласниками (2 млрд ліврів), фермерами (продовольство на 2 млрд ліврів та сировину на I млрд ліврів) і ремісниками (промислові вироби на 2 млрд ліврів). Землевласники закуповують продовольство і промислові вироби на 2 млрд ліврів, ремісники — продовольство на I млрд ліврів та сировину на I млрд ліврів. Фермери купують промислові вироби на I млрд ліврів і виручають гроші в сумі 2 млрд ліврів, продаючи ремісникам і землевласникам продовольство. Потім вони сплачують землевласникам у вигляді орендної плати 2 млрд ліврів, і все починається знову. Ці 2 млрд ліврів і є чистий продукт, який утворюється в сільському господарстві і надходить потім на утримання землевласників, церкви, армії та держави.

  Заслуга Ф. Кене в тому, що він створив першу макроекономічну картину взаємозв'язку трьох основних класів у відповідності з їх участю у відтворювальному процесі, вирішивши показати, як чистий продукт виробляється і звертається між фермерами (селянами), землевласниками і ремісниками. В «Економічній таблиці» представлена схема руху продукту у вигляді річного обороту в масштабі всього суспільства. Кене зробив першу в історії спробу макроаналізу, при якому велика кількість змінних і індивідуальних величин (економічних дій) зводиться до агрегованих показників.

  Заслугою представників перших економічних шкіл є не тільки опис господарських процесів, але і прагнення з'ясувати, якими проблемами покликана займатися економічна наука. Від чисто практичних рекомендацій у сфері господарської практики вони звернулися до пошуку взаємозв'язків і закономірностей розвитку окремих сфер економіки, виявлення інтересів соціальних груп.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.