Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Ефект доходу та заміщення

  Макроекономічна нестабільність

  Безробіття

 • Наслідки безробіття
 • Рівень безробіття

 • Форми безробіття
 • Закон Оукена

  Кейнсіанська теорія зайнятості

  Державна політика в сфері зайнятості населення

  Державне регулювання економіки

  Ринок праці

 • Ефект доходу та заміщення
 • Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Ефект доходу та заміщення на ринку праці

  Крива пропозиції праці окремого індивіда має іншу конфігурацію при підвищенні ставок заробітної плати (рис. 13.7).

  До точки крива показує збільшення пропозиції праці при зростанні заробітної плати. Після точки вона показує зменшення пропозиції праці при подальшому зростанні заробітної плати. Таким чином, одна і та ж причина — збільшення заробітної плати веде і до зростання, і до скорочення пропозиції праці.

  Це пояснюється наступним. До точки працівник прагне при зростанні заробітної плати замістити вільний час додатковою роботою. Відповідно дозвілля заміщається тим набором товарів і послуг, які працівник може придбати на зростаючу заробітну плату. Цей процес отримав назву ефекту заміщення на ринку праці.

  Рис. 13.7. Крива індивідуальної пропозиції праці

  Ефект доходу

  Ефект доходу протистоїть ефекту заміщення і стає відчутним при досягненні працівником певного, досить високого рівня матеріального добробуту. Коли проблеми з хлібом насущним вирішені, змінюється і ставлення до вільного часу. Воно перестає здаватися вирахуванням із заробітної плати, а постає полем для насолоди і радості, тим більше, що висока заробітна плата дозволяє збагатити і урізноманітнити дозвілля. Тому логічним є виникнення бажання придбати не тільки товарів, але і мати більшу кількість вільного часу. А зробити це можна, лише скоротивши пропозицію праці, купивши вільний час не за готівку, а за ті гроші, які могли б бути отримані при відмові від дозвілля на користь додаткової роботи. Після проходження кривий точки ефект доходу стає переважаючим, що виражається в скороченні пропозиції праці при зростанні заробітної плати, а практично в прагненні до переведення працівника на скорочений робочий день або тиждень, до отримання додаткових вихідних днів і відпусток.

  Для кожного індивіда компроміс між споживанням і дозвіллям досягається при різних рівнях заробітної плати.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.