Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Дохід конкурентної фірми

  Конкуренція

  Конкуренція і ринкова структура

  Види конкуренції

  Дохід конкурентної фірми

 • Рівновага фірми
 • Ринок досконалої конкуренції

  Монополія

  Індекс Лернера

  Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Цінова дискримінація

  Економічні наслідки монополії

  Антимонопольна політика держави

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Дохід конкурентної фірми

  Валовий дохід , або виручка фірми () — це добуток ціни товару () на обсяг випуску (реалізації) ():

  Середній дохід фірми () — це частка від ділення виручки на обсяг реалізації:

  Отже, середній дохід — просто інша назва ціни товару.

  В умовах досконалої конкуренції ціна визначається ринком, а окрема фірма, займаючи мізерно малу частку ринку, приймає її як задану (є ценополучателем), т. е. може продати будь-яку кількість своєї продукції за фіксованої ринкової ціни. Тому функція виручки абсолютно конкурентної фірми від випуску лінійна, причому тангенс кута нахилу лінії TR дорівнює ціні товару (рис. 10.1).

  Рис. 10.1. Виручка абсолютно конкурентної фірми

  Відповідно, при збільшенні ціни нахил зростає, і крива виручки змішається з положення в положення . І навпаки.

  Граничний дохід фірми (MR) — це приріст валового доходу при збільшенні продажів на одну одиницю:

  Можна сказати і так: граничний дохід — це додатковий дохід, який фірма получаст від виробництва додаткової одиниці продукції.

  Якщо відома функція виручки від випуску (TR =f(q)), функцію граничного доходу можна одержати, узявши похідну виручки по випуску:

  Оскільки ціна визначається ринком, а окрема фірма може продати будь-яку кількість продукції за цією ціною, крива ринкового попиту на продукцію фірми представляє собою горизонтальну лінію: при найменшому підвищенні ціни фірмою попит на її товар падає до нуля, так як покупці йдуть до інших продавців. Звідси також випливає, що граничний дохід абсолютно конкурентної фірми дорівнює ціні товару: MR = P.

  Переконаємося в цьому на прикладі. Нехай магазин продасть пиво по 10 руб. за пляшку. Це означає, що кожна наступна продана пляшка збільшує виручку магазину рівно на ціну пляшки. Складемо таблицю виручки і граничного доходу магазину в залежності від кількості проданих пляшок (табл. 10.1).

  Таблиця 10.1. Виручка і граничний дохід конкурентної фірми

  Лінія попиту на продукт конкурентної фірми показана на рис. 10.2.

  Рис. 10.2. Рівноважна ринкова ціна і крива попиту на продукт окремої фірми

  На рис. 10.2 а зображені криві попиту і пропозиції на ринку даного товару. Тут стикаються сотні продавців і тисячі покупців, відповідно величини попиту і пропозиції (q) вимірюються багатьма тисячами, а може бути й мільйонами одиниць продукції. В результаті взаємодії пропозиції і попиту формується рівноважна ринкова ціна товару (Р*). На рис. 10.26 спостерігаємо положення окремої фірми, представляє собою піщинку в ринковому масштабі. Фірма приймає ринкову ціну як задану і здатна продати будь-яку кількість своєї продукції за цією ціною. Іншими словами, покупці можуть придбати будь-яку кількість продукції фірми за рівноважною ринковою ціною: крива ринкового попиту на продукт окремої абсолютно конкурентної фірми — це горизонтальна лінія.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.