Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Державний бюджет

  Бюджет РФ

  Державний бюджет

  Федеральний бюджет

 • Дефіцит та профіцит бюджету
 • Бюджетна класифікація

  Зміст
 • Бюджет держави та її сутність та функції
 • Формування доходів і здійснення витрат бюджетів всіх рівнів
 • Система доходів державного бюджету
 • Система видатків державного бюджету
 • Бюджет держави та її сутність та функції

  Бюджет — це конкретний докладний план збору та використання ресурсів економічними агентами за певний період.

  Державний бюджет — документ, що розписує доходи і видатки конкретної держави, як правило, за рік (з 1 січня до 31 грудня).

  Функції державного бюджету:
 • Регулює грошові потоки держави, зміцнює зв'язки між центром і суб'єктами федерації
 • Легально контролює дії уряду
 • Несе інформацію про наміри уряду учасникам економічної діяльності
 • Визначає параметри економічної політики і визначає рамки можливих дій уряду
 • Через особливу важливість державного бюджету для всіх сфер економічного життя його складання, затвердження і виконання відбуваються на рівні законів. Разом з тим сам бюджет держави є законом.

  План збору доходів і використання видатків має практично кожен економічний інститут (підприємство, фірма, галузь економіки, банк, економічні і фінансові фонди тощо). Бюджети мають всі соціально-політичні інститути (держорганізації, політичні партії тощо).

  Державний бюджет служить передумовою і фінансовою базою функціонування держави і здійснення ним тих функцій, які суспільство уповноважило його здійснювати. За допомогою бюджету вирішуються питання фінансового регулювання на макрорівні і в масштабах всієї економіки. Економічне значення бюджету полягає в тому, що він формує значну частину кінцевого попиту (за рахунок його коштів формується більша частина доходів від населення, купуються великі обсяги продукції, створюються держрезерви). Через бюджет проходять значні фінансові потоки, він безпосередньо впливає на формування важливих економічних показників (рис. 27):

  Доходи державного бюджету — завершальна стадія грошових потоків, що йдуть від реального сектору та інших великих сфер фінансових відносин, а видатки державного бюджету — вихідний пункт руху держресурсів на потреби, намічені державою і суспільством (рис. 28).

  Рис. 27. Вплив державного бюджету на основні економічні показники:
 • Обсяг виробництва
 • Инветиции
 • Реальні доходи
 • Рівень безробіття
 • Величина грошової маси
 • Рівень відсотка
 • Валютний курс
 • Державний борг
 • Інфляція
 • Рис. 28. Основні напрямки доходів та витрат державного бюджету

  Державний бюджет — це основний фінансовий план країни, що має силу закону.

  Бюджет є способом перерозподілу грошових доходів населення, підприємств та інших юридичних осіб в інтересах фінансування державних та інших суспільних витрат.

  Доходи державного бюджету:
 • Податки на доходи юридичних і фізичних осіб
 • Надходження від реального сектора (податок на прибуток)
 • Надходження непрямих податків і акцизів
 • Збори і неподаткові збори
 • Регіональні та місцеві податки
 • Видатки державного бюджету:
 • Промисловість
 • Соціальна політика
 • Сільське господарство
 • Державного управління
 • Міжнародна діяльність
 • Оборона
 • Правоохоронна діяльність
 • Наука
 • Охорона здоров'я
 • Збалансований бюджет — бюджет, у якому рівні співвідношення доходів і витрат.

  У разі якщо доходи і витрати в бюджеті відрізняються дефіцит або профіцит бюджету.

  Бюджетний дефіцит — це сума, на яку витрати держави перевищують його доходи.

  Бюджетний профіцит — це сума, на яку доходи держави перевищують його витрати. Профіцит виникає досить рідко, найчастіше спостерігається дефіцит бюджету. Тобто для здійснення всіх витрат необхідно знайти додаткові кошти. Ці кошти надходять із джерел фінансування бюджетного дефіциту.

  Джерела фінансування бюджетного дефіциту
 • Внутрішне фінансування:
 • випуск і продаж цінних паперів (облігації й векселі)
 • бюджетні позички, одержані від бюджетів інших рівнів
 • використання коштів центрального банку
 • Зовнішнє фінансування:
 • продаж цінних паперів на світовому фінансовому ринку
 • кредити іноземних банків і міжнародних фінансових організацій
 • кредити іноземних урядів
 • Разом внутрішнє і зовнішнє фінансування складають загальний обсяг фінансування.

  Вимоги до бюджету:
 • Бюджет не повинен мати жорсткої прив'язки доходів до витрат. Уряд повинен мати можливість безперешкодно вирішувати які завдання є першочерговими і якими способами їх вирішувати. Це забезпечує гнучкість економічної політики.
 • Повинна дотримуватися ієрархія бюджетів. Тобто в бюджет федерального рівня не повинні включатися потоки інших рівнів. Що сприяє автономності бюджетів.
 • До бюджету повинні бути включені всі доходи і витрати підконтрольні уряду.
 • Формування доходів і здійснення витрат бюджетів всіх рівнів Формування доходів бюджетів

  Формування доходів бюджетів здійснюється відповідно до бюджетним і податковим законодавством Російської Федерації.

  Грошові кошти вважаються такими, що надійшли в доход державного бюджету з моменту вчинення кредитною організацією операції з їх зарахування на рахунок органу, виконуючого бюджет.

  Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів. Крім того, доходи бюджету поточного року зараховується залишок коштів на кінець попереднього року.

  Податкові доходи становлять передбачені податковим законодавством федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а також пені і штрафи.

  Неподаткові доходи складають:

 • доходи від використання державної або муніципальної власності;
 • доходи від продажу державної або муніципальної власності;
 • доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • штрафи, компенсації;
 • доходи, отримані від бюджетів інших рівнів бюджетної системи у вигляді фінансової допомоги і бюджетних позичок.
 • До доходів від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, належать:
 • орендна плата за здачу в тимчасове користування майна, що перебуває у державній або муніципальній власності;
 • відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках у кредитних організаціях;
 • доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутних капіталах господарських товариств, або дивідендів по акціях, що належать Російської Федерації, суб'єктам Федерації або муніципальним утворенням.
 • Крім того, доходи бюджетів поділяються на власні і регулюючі.

  До власних доходів бюджетів належать доходи, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами. Вони можуть бути як податкових, так і неподатковими.

  До регулюючим доходах бюджетів ставляться федеральні і регіональні податки, за якими встановлюються нормативи відрахувань у бюджети суб'єктів Федерації або місцеві бюджети на черговий фінансовий рік. Ці нормативи визначаються законом про бюджет того рівня бюджетної системи, який передає регулюючі доходи.

  Податкові доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації повинні становити не менше 50% від суми доходів консолідованого бюджету Російської Федерації.

  Здійснення бюджетних витрат

  Витрати бюджетів всіх рівнів ґрунтуються на єдиних методологічних принципах і нормативах мінімальної бюджетної забезпеченості на надання державних послуг. Ці нормативи встановлюються урядом.

  Видатки бюджетів усіх рівнів поділяють на поточні і капітальні.

  Капітальні витрати — це витрати на інноваційну та інвестиційну діяльність. Вони включають витрати на: інвестиції відповідно до затвердженої інвестиційної програмою; кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів юридичним особам; видатки на проведення капітального ремонту об'єктів державної власності; витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.

  Капітальні витрати складають так званий бюджет розвитку. Порядок його формування визначається федеральним законом.

  Поточні видатки бюджетів — видатки, які забезпечують функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ.

  Витрати бюджетів здійснюються у формах:
 • асигнування на утримання бюджетних установ;
 • коштів на оплату товарів, робіт і послуг за державним або муніципальним контрактами;
 • трансфертів населенню;
 • бюджетних кредитів;
 • субвенцій і субсидій;
 • інвестицій у статутні капітали діючих або знову створюваних юридичних осіб;
 • кредитів іноземним державам;
 • коштів на обслуговування і погашення боргових зобов'язань.
 • Одержувачами бюджетних коштів є бюджетні установи. Кредити за рахунок бюджетних коштів можуть надаватися юридичним особам на підставі законів про бюджетах.

  Система доходів державного бюджету Поняття і види державних доходів

  Державні доходи — це частина національного доходу країни, обращаемая в процесі його розподілу через різні види грошових надходжень у власність і розпорядження держави з метою створення фінансової бази для виконання його завдань по здійсненню соціально-економічної політики, забезпечення оборони і безпеки країни.

  Види державних доходів

  Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних перерахувань.

  У доходи бюджету поточного року зараховується залишок коштів на кінець попереднього року.

  До податковим доходах ставляться передбачені податковим законодавством РФ федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а також пені і штрафи.

  Згідно ст. 49 БК РФ у доходи федерального бюджету зараховуються власні податкові доходи федерального бюджету, за винятком податкових доходів, що передаються у вигляді регулюючих доходів бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації. У доходи федерального бюджету повністю надходять власні неподаткові доходи. У процесі виконання федерального бюджету його доходи можуть надходити кошти за взаємними розрахунками з бюджетів суб'єктів РФ, інші безоплатні перерахування. У доходи федерального бюджету зараховується залишок коштів на кінець попереднього року.

  Згідно ст. 55 БК РФ доходи бюджетів суб'єктів РФ формуються за рахунок власних і регулюючих податкових доходів, за винятком доходів, переданих у порядку регулювання місцевим бюджетам.

  Згідно ст. 60 БК РФ доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів і доходів за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів. До місцевих бюджетів повністю надходять доходи від продажу і використання майна, що перебуває в муніципальній власності; доходи від платних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування та інші доходи згідно п. 4 ст. 60 БК РФ.

  Дохідна частина державного бюджету складається з трьох основних частин:

 • податків
 • неподаткових доходів
 • доходів цільових бюджетних фондів
 • До неподаткових доходів відносяться доходи:
 • від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності;
 • від продажу або іншого возмездного відчуження майна, що перебуває у державній та муніципальній власності;
 • від платних послуг, що надаються відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами, що перебувають у віданні відповідно федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування; кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальним утворень, і інші суми примусового вилучення;
 • у вигляді фінансової допомоги і бюджетних позичок, отримані від бюджетів інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації;
 • інші неподаткові доходи.
 • В систему податкових платежів до державного бюджету включаються: прямі податки та непрямі податки.

  В структурі доходів державного бюджету найбільшу питому вагу займають податкові доходи (рис. 30):

  Рис. 30. Структура доходів держбюджету за джерелами

  Податкові доходи поділяються на дві групи: прямі і непрямі податки.

  Непрямі податки — основна частина податкових надходжень державного бюджету (це податки на споживача). Вони складаються з ПДВ, акцизів та мит та митних зборів. Вони впливають на рівень цін (включено в ціну) і на структуру споживання.

  Прямі податки — це податки, що стягуються безпосередньо у джерела їх утворення.До прямих податків відносяться: податок на прибуток; прибутковий податок з фізичних осіб; податки на сукупний дохід.

  До непрямим податках, складовим до 70-90% від усіх податкових надходжень в державний бюджет, належать: податок на додану вартість (ПДВ); акцизи; мито і збори. При цьому важливе значення в цій групі має ПДВ (до 40% у групі непрямих податків). Акцизи — це федеральний (державний в унітарній державі) податок, який стягується з невеликої групи товарів, головна ознака яких — висока прибутковість (нафта, природний газ, легкові автомобілі, автомобільний бензин, спирт етиловий і алкогольні напої, тютюн і тютюнові вироби). Митні платежі, мита і збори надходять тільки до державного бюджету.

  Прямі податки стягуються і у державний (федеральний), і в регіональних, і в місцеві бюджети. Це залежить і від територіального розташування підприємства і від його масштабності (податок на прибуток). До прямих податків крім податку на прибуток відносяться також прибуткові податки на фізичних осіб (громадян). Його ставки різні в різних країнах і стягуються за прогресивною шкалою в залежності від оподатковуваної бази (доходу): від 6-7 до 45%. Податок на прибуток стягується також за прогресивною шкалою, його величина — від 12-15 до 35%. Прямі податки — друга складова частина всіх вступників до бюджету доходів. Іншими словами, дохідна база державного бюджету залежить в основному від податків. Віднесення податку до того чи іншого рівня держбюджету здійснюється згідно з чинним національним законодавством.

  Податки поділяються на федеральні, регіональні і місцеві

  До федеральних податків належать: податок на прибуток, прибутковий податок з фізичних осіб, ПДВ, акцизи, митні полшины і збори. Регіональними визнаються податки і збори, обов'язкові до сплати на федеральних територіях держави. Це податок на майно юридичних осіб, податок з продажів, регіональні ліцензійні збори тощо

  Місцевими визнаються податки і збори, що вводяться в дію законодавчими актами місцевих органів самоврядування. Особливої уваги заслуговує ПДВ, непрямий податок, який займає лідируюче місце в дохідній частині державного бюджету. Податок на додану вартість тим вище, чим вище ступінь обробки товару, тобто додається до первісної вартості товару додаткова вартість. Механізм справляння ПДВ можна проілюструвати на прикладі справляння ПДВ з продукції деревообробної та меблевої промисловості (табл. 2):

  Система видатків державного бюджету

  За допомогою видатків державного бюджету держава реалізує свої функції впливу на економічний і соціальний розвиток і стан суспільства.

  Витрачання коштів державних бюджетів проводиться за напрямами і в розмірах, що визначаються федеральним законом, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів держвлади. Видатки державного бюджету можуть бути класифіковані за різними ознаками, найважливішим з яких є фінансування державою своїх функцій: економічної, соціальної, оборонної та ін.

  З федерального бюджету фінансуються такі витрати:
 • утримання органів влади;
 • національна оборона;
 • фінансування науки;
 • фінансування реального сектора;
 • освіта держрезервів;
 • обслуговування та погашення державного боргу (внутрішнього і зовнішнього);
 • регулювання фінансового потенціалу суб'єктів держави (федерального або унітарного).
 • До витрат, що фінансуються спільно з держбюджету, федеральних і муніципальних бюджетів, можна віднести:
 • держпідтримку галузей промисловості (будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок);
 • забезпечення правоохоронної діяльності;
 • забезпечення протипожежної безпеки;
 • науку і соціально-культурні заходи.
 • Основний принцип розмежування видатків між бюджетами — їх адекватність повноважень, закріплених за відповідним рівнем влади.

  Видатки бюджету поділяються також за принципом їх участі в процесі розширеного відтворення.

  За принципом участі в процесі розширеного відтворення бюджетні витрати діляться на поточні і видатки капітального характеру.

  Поточні витрати — це:

 • утримання органів влади, управління і правоохоронних органів;
 • поточні витрати на оборону, науку, соціальну сферу;
 • окремі компенсаційні витрати за галузями економіки.
 • Витрати капітального характеру поділяються на:

 • нове будівництво;
 • реконструкцію важливих об'єктів державної і муніципальної власності.
 • Серед пріоритетних видатків державного бюджету виділяють:

 • соціальні витрати;
 • військові витрати;
 • зміст судової системи;
 • освіта та охорона здоров'я.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.