Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Демографічна статистика населення

  Демографічна статистика

  Демографічна статистика населення

  Коефіцієнти демографічного навантаження

  Середня чисельність населення

  Показники природного руху населення

  Показники міграції населення

  Перспективна чисельність населення

 • Перепис населення
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Демографічна статистика

  Населення — це сукупність осіб, які проживають на певній території.

  У демографічній статистиці (статистики населення) можна виділити наступні основні завдання:
 • Визначення чисельності населення і його розподілу по території країни;
 • Вивчення складу населення;
 • Вивчення природного руху населення;
 • Вивчення механічного руху населення.
 • Основними джерелами даних демографічної статистики є поточний облік і одноразові спостереження у вигляді суцільних та вибіркових переписів. Причому перепису населення дають найбільш повні і точні відомості про чисельність і склад населення. У нашій країні переписи населення проводилися у 1896, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 і 2002 рр. У проміжках між переписами поточний облік народжених, померлих, прибулих та убывших на ту чи іншу територію дозволяє визначати чисельність населення на основі даних останнього перепису населення.

  У демографічній статистиці розрізняють наступні категорії населення:

  Наявне населення — частина населення, яка знаходиться на момент обліку в даному населеному пункті, незалежно від місця постійного проживання.

  Постійне населення — частина населення, яка постійно проживає в даному населеному пункті, незалежно від фактичного місцезнаходження на момент обліку.

  Тимчасово відсутні — особи, які на момент обліку тимчасово були відсутні у місці постійного проживання (на строк не більше 6 місяців).

  Тимчасово присутні — особи, які тимчасово перебували в даному населеному пункті на момент обліку (на термін не більше 6 місяців).

  Наявне населення = Постійне населення + Тимчасово присутні — Тимчасово відсутні
  Постійне населення = Наявне населення — Тимчасово присутні + Тимчасово відсутні

  У нашій країні враховують чисельність і наявного і постійного населення. При плануванні будівництва житла, шкіл, лікарень і т. д. виходять з чисельності постійного населення, а при забезпеченні роботи міського транспорту, торгових підприємств — з чисельності наявного населення.

  Приклад
 • На критичний момент перепису в населеному пункті зареєстровано 58605 чол.
 • Тимчасово відсутніх 3560 чол.
 • Тимчасово проживають 3005 чол.
 • Визначити чисельність постійного населення

  Рішення

  Постійне населення = Наявне населення — Тимчасово прибулі (Вони постійно проживають на іншій території) + Тимчасово відсутні (Вони постійно проживають на даній території, але на момент перепису були відсутні)

  Постійне населення = 58605 + 3560 — 3005 = 59160 осіб

  Відповідь: 59160 чол.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.