Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Дефлятор ВНП

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Дефлятор ВНП

  Макроекономічні показники можуть вимірюватися в цінах поточного року або постійних цінах (цінах якого-небудь базового року). У першому випадку вони мають номінальний вираз, у другому — реальне. Між реальними і номінальними величинами можуть бути істотні розбіжності у зв'язку з застосуванням рівня цін.

  Номінальний ВНП — це ВНП, виміряний у поточних цінах. Його динаміка може бути викликана зміною обсягу виробництва, так і загального рівня цін.

  Реальний ВНП — це ВНП вимірюється в постійний цінах (цінах базисного періоду). На відміну від номінального внп, на нього вимірювання не впливає ринкова кон'юнктура.

  Для виявлення зміни реального обсягу національного виробництва з урахуванням інфляції або дефляції використовується дефлятор ВНП, який являє собою відношення номінального ВНП до реального. Дефлятор ВНП — це найбільш загальний показник, учитывающийся для вимірювання рівня інфляції в країні.

  Найбільш простий метод инфлирования і дефлювання внутрішнього національного продукту — ділення номінального ВНП на індекс цін (дефлятор ВНП).

  Реальний ВНП = Номінальний ВНП / індекс цін данного року

  См.також
 • Валовий національний продукт
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.