Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Чистий внутрішній продукт

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Чистий внутрішній продукт

  Чистий внутрішній продукт - це різниця між валовий внутрішній продукт і споживанням основного капіталу.

  ЧВП = ВВП — ПОК

  Тобто формула чистого внутрішнього продукту така ж як при розрахунку національного доходу

  НД = ВВП — ПОК

  Отже ЧВП і НД рівні.

  Чистий внутрішній продукт = Національний дохід

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.