Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Чистий національний продукт

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Чистий національний продукт ЧНП

  Валовий національний продукт не дозволяє точно визначити добробут суспільства так як при вимірюванні річного обсягу виробництва ВНП завищує обсяг виробництва на суму річних амортизаційних відрахувань і на суму непрямих податків.

  Чистий національний продукт - це валовий національний продукт за вирахуванням річних амортизаційних відрахувань. Він показує загальний річний обсяг виробництва товарів і послуг, які були зроблені і надані у всіх секторах національного господарства країни.

  Чистий національний продукт показує загальний річний обсяг виробництва, який економіка може спожити, не погіршуючи при цьому виробничі можливості наступних років.

  См.також
 • Валовий національний продукт
 • Національний дохід
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.