Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Арифметична прогресія

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь
 • Прогресія — це послідовність чисел, одержуваних по деякому правилу.

  Під арифметичною або геометричною прогресією розуміється нескінченна послідовність кількості. Але часто арифметичною або геометричною прогресією називають кінцеву частину прогресії, не згадуючи при цьому слова "кінцева".

  Арифметична прогресія

  Арифметичною прогресією називається числова послідовність, що задається двома параметрами , і законом , ,

  — різниця даної арифметичної прогресії;

 • Якщо — арифметичну прогресію називають зростаючою;
 • Якщо — арифметичну прогресію називають спадною;
 • У випадку, якщо всі члени прогресії дорівнюють числу , а аріф.прогресію називають стаціонарною.
 • Будь-який член арифметичної прогресії обчислюється за формулою:

  Формула різниці арифметичної прогресії

  Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії

  Приклад 1.

  Задана арифметична прогресія, де п'ятий і десятий члени дорівнюють відповідно 38 та 23. Знайти п'ятнадцятий член прогресії та її суму перших десяти членів.

  Приклад 2.

  Знайти число членой арифметичної прогресии 5,14,23,...,, якщо її перший член дорівнює 239.

  Приклад 3.

  Знайти число членів арифметичної прогресии 9,12,15,...,, якщо її сума дорівнює 306.

  См.також: Геометрична прогресія

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.