Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Зміст
 • Календарний фонд часу
 • Табельний фонд часу
 • Максимально можливий фонд робочого часу
 • Фактично відпрацьований фонд часу
 • Коефіцієнти використання фондів робочого часу
 • Календарний фонд часу

  Являє собою суму списочних чисел за всі дні звітного періоду (включаючи спискові числа за вихідні та святкові дні) або суму всіх явок і неявок. Наприклад річний фонд календарного часу в розрахунку на одного працівника дорівнює 365 людино-днів, а в розрахунку на колектив з 100 осіб вже 36500 людино-днів. Календарний фонд часу дозволяє обчислити середню спискову чисельність працівників і є надійною відправною базою при розрахунку табельного та максимально можливого фондів часу.

  Табельний фонд часу

  Являє собою суму списочних чисел за робочі дні у звітному періоді. Він дорівнює календарному фонду часу мінус святкові і вихідні людино-дні.

  Число днів роботи підприємства

  Якщо табельний фонд часу в людино-днях розділити на середню спискову чисельність працівників, то отримаємо число днів роботи підприємства у звітному періоді.

  Максимально можливий фонд робочого часу

  Макс.можливий фонд раб.час — це максимальний робочий час, яке могло бути відпрацьовано на підприємстві у звітному періоді у відповідності з трудовим законодавством при даній чисельності працівників:

  Фонд часу-максимально можливий = Календарний фонд часу — вихідні та святкові — щорічні відпустки.

  Фактичне використання максимально можливого фонду робочого часу є предметом аналізу.

  Фактично відпрацьований фонд часу

  Це число фактично відпрацьованих людино-днів.

  На цифровому прикладі розглянемо методику обчислення й аналізу показників використання робочого часу за робочим одного з цехів заводу за 2001 р.:

  Коефіцієнти використання фондів робочого часу

  Завдання

  За планом на квітень встановлено на одного робітника 22 дні роботи при тривалості робочого дня 7,85 години. Фактично за місяць середня списочну число робочих становило 720 осіб, загальна кількість відпрацьованих робітниками за квітень людино-днів склало 16560, загальне число відпрацьованих робітниками за місяць людино-годин склало 130824.

  Знайти:

 • коефіцієнти використання робочого часу по числу днів роботи на одного спискового робітника, середньої тривалості робочого дня і по числу роботи на одного спискового робітника;
 • Рішення
 • Робочих днів у місяць на одного робітника (факт) = 16560/720 = 23 дні
 • До використання робочого часу по числу днів роботи = 23/22 = 1,045
 • План перевиконано на 4,5%.
 • Робочих годин в день на одного робітника (факт) = 130824/(720*23)=7,9 годин
 • До використання за людино-годин (тривалість робочого часу) = 7,9 / 7,85 = 1,0064
 • План перевиконано на 0,64%
 • Робочих годин на місяць на одного робітника = 130824/720=181,7 годин
 • До використання робочого часу у людино-годинах= 181,7 / (22*7,85) = 1,052
 • Збільшилася на 5,2%
 • Завдання Показник Людино-дні Календарний фонд часу Табельний фонд часу Максимально можливий фонд часу Фактично відпрацьований фонд часу Фактично відпрацьовано 31800 31800 31800 31800 31800 Целодневные простої 120 120 120 120 - Сума явок на роботу 31800+120 Неявки у робочі дні — всього

  5880 =

  3450 + 84 + 1896 + 75 + 330 + 45

  5880 5880 -/+ - У тому числі через: щорічні відпустки 3450 + + - - навчальні відпустки 84 + + 84 - по хвороби 1896 + + 1896 - неявки, дозволені законом 75 + + 75 - з дозволу організації 330 + + 330 - прогули 45 + + 45 - Неявки у вихідні та святкові дні 16950 16950 - - - Всього
  54750 37800 34350 31800

  Проаналізуємо наведені дані.

  Рішення

  Обчислимо середньоспискову чисельність робітників за рік:

  Абсолютні показники необхідні, але недостатні для аналізу використання робочого часу. Відносні показники більш наочні, можна порівняти в динаміці і з іншими підприємствами.

  Найбільш загальним показником є коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу:

  Отже, у звітному році робітниками цеху відпрацьовано 92,58% робочого часу і 7,42% не використано з різних причин (що становить 31800 — 34350 = -2550 чол.-дн.).

  З неповажних причин (целодневные простої, неявки з дозволу адміністрації, прогули) втрати робочого часу складають 495 чол-дн. (1,44%), а з поважних причин (по хворобі, навчальні відпустки, дозволені законом неявки) не використано робочого часу 2055 чол-дн. (5,98%). У складі неявок з поважних причин основна частина (1896 чол.-дн., або 5,52%) припадає на хвороби, що вимагає виявлення причин високої захворюваності робітників цеху (порівняння з показниками за іншим цехам, стійкість такого рівня захворюваності по цеху в динаміці, сезонні відмінності і т. д.).

  Аналогічні показники можна обчислювати по відношенню до календарному або табельної фонду часу (приймаючи їх відповідно за 100%). Але оскільки ці фонди містять час, яке за законодавством є неробочим (вихідні і святкові дні, щорічні відпустки), то користуватися цими відносними показниками можна за умови їх порівнянності.

  Показники середньої тривалості робочого періоду (місяця, кварталу, півріччя, року) характеризують число днів в середньому на одного працівника. Таких показників чотири в відповідності з числом фондів часу. У нашому прикладі за рік обчислимо показники тривалості робочого року: календарну, табельную, максимально можливу і середню фактичну. Показники тривалості робочого періоду обчислюють шляхом ділення відповідного фонду часу на середньоспискову чисельність.

  Результати розрахунку представлені в таблиці:

  Найменування показника Тривалість періоду, дні Календарна тривалість року 365 Табельная тривалість року (37800/150) 252 Максимально можлива тривалість робочого року (34350/150) 229 Середня фактична тривалість робочого року (31800/150) 212

  Обчислені показники свідчать про те, що в середньому один робітник цеху за звітний рік фактично відпрацював 212 днів, а максимально міг відпрацювати 229 днів. За звітний рік у середньому один робітник не відпрацював по всіх причин 17 днів, у тому числі 3,3 дня з неповажних причин (495 чол-дн./150 чол.) і 13,7 дня з поважних причин (2055 чол.-дн./150 чол.). Неявки через хворобу в середньому на одного робітника складають 12,6 дня, прогули — 0,3 дня.

  Різниця між максимально можливою і табельной тривалістю — 23 дні (252 — 229) — це кількість днів щорічної відпустки в розрахунку на одного робітника за рік.

  Різниця між табельной і календарною тривалістю — 113 днів (365 — 252) — це число вихідних і святкових днів у розрахунку на одного робітника.

  Аналіз показників використання робочого часу в людино-днях дозволяє виявити причини невикористання робочого часу, виміряти їх величину, провести порівняльний аналіз у динаміці та в порівнянні з іншими виробничими ділянками, намітити конкретні дії щодо більш раціонального використання робочого часу.

  На ділянках виробництва з нормуванням робочого часу робітників показники використання робочого часу в людино-днях необхідно доповнити показниками про використання робочого часу в людино-годинах, так як є втрати, які не враховуються в людино-днях (внутрішньозмінні простої, запізнення на роботу, передчасний відхід з роботи).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.